Lars Höglund – Årets Sjöfartsprofil 2021

Lars Höglund har på ett föredömligt sätt verkat för en miljö- och klimatsmart sjöfart i Sverige. Under hans ledning blev Furetank först i Sverige att använda biogas som drivmedel i rederiets fartyg – och därmed inspirerade Lars flera andra svenska rederier att bli föregångare inom…

75-årsfesten

Klubben firade sitt 75-årsjubileum med en trevlig fest för medlemmar och respektive i Örlogskapellet på Nya Varvet tisdagen den 2 april. Festligheterna inleddes redan på eftermiddagen när några av festdeltagarna bjöds på en fin båttur i vårsolen med M/S Hamnen, en rundtur i Göteborgs Hamn.…

För sjöfartsfolk och journalister

Göta Älvklubben, med säte i Göteborg, är ett anrikt och spännande forum för människor inom sjöfartens näringar och för sjöfartsintresserade journalister. Klubben har ett 100-tal medlemmar som träffas några gånger om året för utvecklande samtal, umgänge och kunskapsutbyte. Är du intresserad av vår verksamhet och…

Eric D. Nilsson – Årets Sjöfartsprofil 2020

Eric D. Nilsson, skeppsredare, Gotlandsbolaget till Årets Sjöfartsprofil 2020. Eric har under en livstid verkat för att utveckla såväl svensk sjöfart i olika sammanhang som färjetrafiken, särskilt i Östersjön. Framför allt har Eric D. Nilsson målinriktat utvecklat Gotlandsbolaget till en framgångssaga.

Ännu en gång måste medlemsaktiviteter framflyttas.

På grund av ökad risk för smittspridning av Coronaviruset har vi tyvärr tvingats ställa in den annonserade möjligheten att resa med m/s Hamnen i samband med offentliggörandet av årets sjöfartsprofil. Utnämningen av årets sjöfartsprofil kommer därför att offentliggöras digitalt den 1 december 2020. Styrelsen beklagar…