Innehåll

Nedan hittar du medlemsmatrikel samt stadgar för Göta Älvklubben.

Så här betalar du din medlemsavgift

På föreningens årsmöte beslöts att den ordinarie medlemsavgiften skall vara oförändrad, 200 kronor.

Avgiften skall vara betald senast den 1 juni, eller så snart som möjligt. Om du betalar över internet så skriv tydligt att det gäller ”Medlemsavgift 2021” och kom ihåg att skriva ditt namn som avsändare.

Plusgironumret är 43853-1. Om du betalar på traditionellt sätt,
fyll då i en plusgiroblankett med följande plusgironummer: 43853-1 
med Göta Älvklubben som betalningsmottagare.

OBS, skriv tydligt att det gälller ”Medlemsavgift 2018” och kom ihåg att skriva ditt namn som avsändare. Betala SENAST 1 JUNI!

Vid påminnelse tillkommer en förseningsavgift på 50 kronor.

Klubbnyheter

75-årsfesten

Klubben firade sitt 75-årsjubileum med en trevlig fest för medlemmar och respektive i Örlogskapellet på Nya Varvet tisdagen den 2 april. Festligheterna inleddes redan på eftermiddagen när några av festdeltagarna bjöds på en fin båttur i vårsolen med M/S Hamnen,…

Ännu en gång måste medlemsaktiviteter framflyttas.

På grund av ökad risk för smittspridning av Coronaviruset har vi tyvärr tvingats ställa in den annonserade möjligheten att resa med m/s Hamnen i samband med offentliggörandet av årets sjöfartsprofil. Utnämningen av årets sjöfartsprofil kommer därför att offentliggöras digitalt den…