Lars Höglund – Årets Sjöfartsprofil 2021

Lars Höglund, skeppsredare, Furetank Rederi AB till Årets Sjöfartsprofil 2021.

Juryns motivering:

”Lars Höglund har på ett föredömligt sätt verkat för en miljö- och klimatsmart sjöfart i Sverige. Under hans ledning blev Furetank först i Sverige att använda biogas som drivmedel i rederiets fartyg – och därmed inspirerade Lars flera andra svenska rederier att bli föregångare inom  miljö- och energiteknik.  Därutöver har Lars, genom arbetet i styrelsen för Föreningen Svensk Sjöfart där han tidigare varit ordförande, medverkat till en modern och konkurrenskraftig svensk sjöfart med grön profil.”

Så utses Årets sjöfartsprofil

Årets Sjöfartsprofil utses varje år av Göta Älvklubben med det uttalade syftet att synliggöra några av alla de som arbetar inom sjöfartsnäringen i Sverige och därmed göra allmänheten uppmärksammad på vad som händer inom den maritima sektorn.

Den som utses skall under året ha utmärkt sig med nya idéer, gott entreprenörskap, goda visioner eller på annat sätt visat på den kraft som finns inom dagens svenska sjöfart.

Samtliga medlemmar i Göta Älvklubben inklusive styrelsen kan nominera en kandidat till titeln. Även klubbens egna medlemmar kan komma ifråga som kandidater. Nominering kan ske under hela året fram till den 19 oktober.

Styrelsen är jury och utser med ledning av de inlämnade nomineringarna årets Sjöfartsprofil. Hederstiteln Årets Sjöfartsprofil och ett diplom med motiveringen delas ut vid det sista klubbmötet varje höst.

Tidigare sjöfartsprofiler

Följande personer har utsetts sedan starten 1995:

2020: Eric D. Nilsson, skeppsredare, Gotlandsbolaget.
2019: Ragnar Johansson, VD Svenska Orient Linien SOL och VD Wallenius SOL
2018: Pia Berglund, tidigare VD och vice VD i Svensk Sjöfart
2017: Jonas Backman, VD Sirius Shipping, initiativtagare till Donsö Shipping Meet
2016: Lena Göthberg, VD GIGS samt grundare, producent och värd för Shipping Podcast
2015: Christopher Pålsson, Managing director, Maritime Insight at Lloyd’s List Intelligence
2014: Berit Blomquist, VD Sveriges Skeppsmäklareförening.
2013: David Kristensson, VD Northern Offshore Services
2012: Sven Hulterström och Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn
2011: Peter Jacobsson, VD Floatel
2010: Anna Risfelt Hammargren, vd Sjöfartsforum
2009: Anna Rosengren, chef för Sjöfartsmuséet
2008: Ulf G. Ryder, VD Stena Bulk
2007: Michael Kjellberg, VD Svenska Orientlinjen
2006: Roger Nilsson, VD, Donsötank
2004: Dan Sten Olsson, skeppsredare, Stena
2003: Lennart Simonsson, VD, Broströms
2002: Lars Carlsson, VD, Concordia Maritime
2001: Anders Lindström, GD, Sjöfartsverket
2000: Folke Patriksson, VD, B&N Nordsjöfrakt
1999: Rolf Westerström, VD, Sjöräddningssällskapet
1998: Thorsten Rinman, Chefredaktör, Sjöfartstidningen
1997: Magnus Ringnér, VD, Cityvarvet
1996: Gunnel Färm, Ordf. Sjöfartspolitiska utredningen
1995: Stig Bystedt, Teknisk Direktör, Stena Line

Eric D. Nilsson – Årets Sjöfartsprofil 2020

Eric D. Nilsson, skeppsredare, Gotlandsbolaget till Årets Sjöfartsprofil 2020. Eric har under en livstid verkat för att utveckla såväl svensk sjöfart i olika sammanhang som färjetrafiken, särskilt i Östersjön. Framför allt har Eric D. Nilsson målinriktat utvecklat Gotlandsbolaget till en framgångssaga.

Juryns motivering:

”Eric D. Nilssons aldrig sinande passion för shipping och affärer har lett till en livslång gärning i sjöfartens tjänst. Det började redan 1950 med skeppsmäkleri även om den stora livsgärningen är skeppsredarens, den med framgångssagan Gotlandsbolaget; en sjöfartsgärning som ännu blomstrar och där han svingar hedersordförandeklubban. Det egna bolaget Gotland Marin är fortfarande aktivt och än idag, efter exakt 70 år som sjöfartsman, chartrar han då och då ett fartyg som ser ut att bli en bra affär. Eric D. Nilsson är inte bara Årets Sjöfartsprofil – han är flera decenniers främste sjöfartsprofil.”

Så utses Årets sjöfartsprofil

Årets Sjöfartsprofil utses varje år av Göta Älvklubben med det uttalade syftet att synliggöra några av alla de som arbetar inom sjöfartsnäringen i Sverige och därmed göra allmänheten uppmärksammad på vad som händer inom den maritima sektorn.

Den som utses skall under året ha utmärkt sig med nya idéer, gott entreprenörskap, goda visioner eller på annat sätt visat på den kraft som finns inom dagens svenska sjöfart.

Samtliga medlemmar i Göta Älvklubben inklusive styrelsen kan nominera en kandidat till titeln. Även klubbens egna medlemmar kan komma ifråga som kandidater. Nominering kan ske under hela året fram till den 19 oktober.

Styrelsen är jury och utser med ledning av de inlämnade nomineringarna årets Sjöfartsprofil. Hederstiteln Årets Sjöfartsprofil och ett diplom med motiveringen delas ut vid det sista klubbmötet varje höst.

Tidigare sjöfartsprofiler

Följande personer har utsetts sedan starten 1995:

2019: Ragnar Johansson, VD Svenska Orient Linien SOL och VD Wallenius SOL
2018: Pia Berglund, tidigare VD och vice VD i Svensk Sjöfart
2017: Jonas Backman, VD Sirius Shipping, initiativtagare till Donsö Shipping Meet
2016: Lena Göthberg, VD GIGS samt grundare, producent och värd för Shipping Podcast
2015: Christopher Pålsson, Managing director, Maritime Insight at Lloyd’s List Intelligence
2014: Berit Blomquist, VD Sveriges Skeppsmäklareförening.
2013: David Kristensson, VD Northern Offshore Services
2012: Sven Hulterström och Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn
2011: Peter Jacobsson, VD Floatel
2010: Anna Risfelt Hammargren, vd Sjöfartsforum
2009: Anna Rosengren, chef för Sjöfartsmuséet
2008: Ulf G. Ryder, VD Stena Bulk
2007: Michael Kjellberg, VD Svenska Orientlinjen
2006: Roger Nilsson, VD, Donsötank
2004: Dan Sten Olsson, skeppsredare, Stena
2003: Lennart Simonsson, VD, Broströms
2002: Lars Carlsson, VD, Concordia Maritime
2001: Anders Lindström, GD, Sjöfartsverket
2000: Folke Patriksson, VD, B&N Nordsjöfrakt
1999: Rolf Westerström, VD, Sjöräddningssällskapet
1998: Thorsten Rinman, Chefredaktör, Sjöfartstidningen
1997: Magnus Ringnér, VD, Cityvarvet
1996: Gunnel Färm, Ordf. Sjöfartspolitiska utredningen
1995: Stig Bystedt, Teknisk Direktör, Stena Line