Vid årsmötet 5 mars 2020 valdes Ragnar Johansson till ny ordförande efter Per Öfverman som lämnar över klubban efter sju år.

Hela styrelsen hittar du på sidan om Göta Älvklubben