På grund av ökad risk för smittspridning av Coronaviruset har vi tyvärr tvingats ställa in den annonserade möjligheten att resa med m/s Hamnen i samband med offentliggörandet av årets sjöfartsprofil. Utnämningen av årets sjöfartsprofil kommer därför att offentliggöras digitalt den 1 december 2020.

Styrelsen beklagar detta men vi är hänvisade till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Dock kommer styrelsen att erbjuda flera intressanta aktiviteter så snart den rådande situationen med Covid-19 förbättras.   

Med vänlig hälsning
Ragnar Johansson
Ordförande för Göta Älvklubben

Annons